قوانین دریچه

شما نمی توانید اختراع یا طرح های دیگران را ثبت کنید

شما فقط می توانید اختراع یا طرح هایی که متعلق به شماست را در پروفایل خود بگذارید.از ثبت اختراع یا طرح های دیگران خودداری کنید.

این وبسایت فقط متعلق به اختراع یا طرح های تحقیقاتی است

استفاده از دریچه برای مقاصد دیگر ممنوع است و در صورت مشاهده اکانت شما توسط ادمین حذف می شود.

فقط مخترعین و محققین و سرمایه گذاران می توانند در سایت ثبت نام کنند

اگر شما جزو افراد بالا نیستید و در وبسایت دریچه ثبت نام کردید ،حساب کاربری شما توسط ادمین حذف خواهد شد.

قسمت فعالیت فقط برای معرفی خود یا اختراع یا طرح است

در صورت مشاهده پست نامربوط در بخش فعالیت ها،ادمین این حق را دارد تا پست شما را از بخش فعالیت حذف کند.

دریچه هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوءاستفاده از اختراع یا طرح شما ندارد.

دریچه وبسایتی برای معرفی اختراع و طرح های شماست  و هدف این است اختراع وطرح های شما توسط سرمایه گذاران دیده شود و ارتباطی بین مبتکر و سرمایه گذار برقرار شود.دریچه هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوءاستفاده از اختراع یا طرح شما ندارد .در صورتی که مشاهده کردید از اختراع یا طرح شما سوءاستفاده شده باید به مراجع قضایی مراجعه کنید.

از تکرار بیش از حد معرفی خود در قسمت فعالیت ها خودداری کنید

لطفا از این کار خودداری کنید ،در صورت مشاهده ادمین پست های اضافی شما را حذف می کند و تنها یک پست شما را باقی می گذارد.

ممکن است قوانین و حریم خصوصی تغییر کند

در صورت تغییر قوانین و حریم خصوصی،این تغییرات به شما اطلاع داده خواد شد.